Teede ja tänavate hooldus.

Suvine teede ja tänavatehooldus

Ära vajunud ja purunenud äärekivide vahetus.

Ära vajunud ja purunenud tänavakivide vahetus.

Teeäärsete ohtlike puude ja okste koristus.

Teeääre hooldustööd

Talvised teede lumekoristustööd.

Lumekoristus teedel ja platsidel

Jääkihi vähendamine

Libedusetõrje